18. 10. 2021 roku – Rekolekcje Polaków w Krakowskich Łagiewnikach

nauka rekolekcyjna 4: „W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam, Chryste!” – bp Janusz Mastalski (Kraków